Veikla

Geriausios disertacijos. Šio konkurso tikslas – skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje; skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą; didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą. Disertacijas vertina kompetentingi ekspertai – žymūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atsižvelgdami į disertacijos mokslinių tyrimų svarbą ir vertę, tyrimų metodologijos efektyvumą ir inovatyvumą, išvadų pagrįstumą, rezultatų publikavimą, disertacijos originalumą ir kitus kriterijus.

Prisijunk prie veiklos. Visą informaciją apie šią veiklą Tau mielai suteiks Milena el.paštu milena@ljms.lt

Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumas (LJMF). Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumas (LJMF) – puiki galimybė jauniesiems mokslininkams, kartu su jų aplinkoje esančių institucijų atstovais, aptarti rūpimus klausimus. Tikime, jog šis renginys padės jauniesiems mokslininkams susipažinti su svarbiausiomis mokslinės karjeros tendencijomis. Politikai, mokslininkai bei verslininkai turės puikią galimybę aptarti jiems rūpimus kartu vienoje erdvėje.

Geriausi magistro darbai. Šiuo konkursu siekiama skatinti Lietuvos magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, didinti motyvaciją rinktis mokslininko karjerą.

Prisijunk prie veiklos. Visą informaciją apie šią veiklą Tau mielai suteiks Dovilė e.paštu dovile.kurpyte@gmail.com

 

Idėjų kalvė - tai tarpdisciplininė stovykla rengiama birželio ar liepos mėnesiais, kurios pagrindinis tikslas – paskatinti įvairių sričių jaunųjų mokslininkų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Stovykloje jaunieji mokslininkai dalinasi moksline patirtimi, pasakoja savo darbuose gvildenamas problemas, nagrinėja jų sprendimo būdus, išsako lūkesčius dėl tolimesnės tyrimų eigos. Stovyklos dalyviai ne tik gvildena mokslines problemas, bet ir puikiai praleidžia laiką žaisdami įvairius žaidimus ar šnekučiuodamiesi prie laužo.

Prisijunk prie veiklos. Visą informaciją apie šią veiklą Tau mielai suteiks Dalia e. paštu karlaitedalia@gmail.com

 

LJMS vasaros mokyklos mokiniams. Šių vasaros mokyklų tikslas – plėtoti akademinius ryšius bei sukurti jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimo tinklą, vienijantį moksleivius, besidominčius moksline veikla, jaunuosius mokslininkus (doktorantus) bei Lietuvoje žinomus ir užsienyje pripažintus mokslininkus, aktyviai dirbančius mokslinį darbą. Šiuo bendradarbiavimu siekiama užmegzti bei išlaikyti konstruktyvų trijų kartų mokslininkų dialogą, kuriuo profesionalūs mokslininkai pasidalytų sukaupta moksline patirtimi su moksleiviais, besidominčiais įvairiomis mokslo sritimis.

Prisijunk prie veiklos. Visą informaciją apie šią veiklą Tau mielai suteiks Darius e. paštu darius.laurinavicius@lei.lt

Gerų konsultantų banko projektas - tai Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pastangos suburti patyrusius mokslininkus ir skatinti juos savanoriškai dalintis žiniomis su jaunaisiais tyrėjais siekiant, kad pastarieji gautų daugiau teorinių ir metodologinių žinių ir parengtų kuo kokybiškesnes disertacijas. Platesnės galimybės jauniesiems mokslininkams konsultuotis su savo mokslų srityje jau pasižymėjusiais Lietuvos tyrėjais ir verslo atstovais padės įgyvendinti LJMS misiją ir viziją, numatančias palankios mokslinės terpės kūrimą ugdant pasaulinio lygio mokslo elitą.

Prisijunk prie veiklos. Visą informaciją apie šią veiklą Tau mielai suteiks Indrė e. paštu gkb@ljms.lt.