Naujienos


LJMS naujienos Puslapis 1 iš 7  > >>

2017 m. lapkričio 21 d.

Š. m. lapkričio 21 dieną paaiškėjo jau devintus metus iš eilės organizuojamo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) konkurso „Geriausi 2017 metų magistro baigiamieji darbai“ laimėtojai.

Šiais metais 7 aukštosios mokyklos pateikė 41 apgintą magistro darbą konkursui. Daugiausia nominuotų darbų buvo apginta Vilniaus universitete (4). Taip pat vieną laimėtoją turi Vytauto Didžiojo universitetas. Darbų pasiskirstymas pagal mokslo sritis nebuvo tolygus: daugiausia pateikta socialinių mokslų srityje parengtų ir sėkmingai apgintų darbų (12darbų), kiek mažiau darbų yra technologinių (10), humanitarinių (8), fizinių (6) mokslų srityse bei 5 darbai biomedicinos mokslų srities. Nebuvo pateiktas nei vienas darbas iš  žemės ūkio mokslų srities.

2017 m. lapkričio 10 d.

Šiandien Prezidentūroje įvyko iškilminga apdovanojimų ceremonija, kurios metu Prezidentė Dalia Grybauskaitė pažangiausiems šalies mokslininkams įteikė „Geriausios 2016 m. disertacijos“ apdovanojimus. Konkursą jau vienuoliktąjį kartą organizavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS).

2017 m. lapkričio 8 d.

Šiandien (lapkričio 8 d.) Seime vykusiame Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS)  pirmininkė dr. Milena Medineckienė iškėlė klausimą dėl lėšų skyrimo stipendijoms kelti.

 

„Šį pirmadienį, lapkričio 6 d., kartu su Lietuvos studentų sąjunga, mes kreipėmės į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, norėdami priminti, jog 2014 metais tarp LSS ir LR Vyriausybės buvo pasirašytas ketinimų protokolas, kurio viena iš esminių dalių – siekti, kad iki 2018 m. studentams skatinti skiriamos valstybės lėšos, palyginti su 2014 m. vienam studentui skaičiuojama suma, palaipsniui didėtų iki 50 procentų.“- komentavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė dr. Milena Medineckienė. LSS ir LJMS paskaičiavimu, šiemet tam turėtų būti skirta maždaug 5 mln. eurų.

2017 m. lapkričio 6 d.

Š.m. lapkričio 6 dieną, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS), kartu su Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komitetą, siekdami priminti, kad 2014 metų lapkričio 14 dieną tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos studentų sąjungos buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl studentų paramos didinimo.

 

Rašte skirtame LR seimo švietimo ir mokslo komitetui akcentuojama, kad esminis susitarimas tarp šalių – atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, siekti, kad iki 2018 m. studentams skatinti skiriamos valstybės lėšos, palyginti su 2014 m. vienam studentui skaičiuojama suma, palaipsniui didėtų iki 50 procentų. Taip pat primenama, kad tik 2016 metais papildomai skirta lėšų doktorantų stipendijoms, o šiais, kaip ir 2015 metais stipendijos nedidėjo.

 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė dr. Milena Medineckienė ir Lietuvos studentų sąjungos Prezidentas Eigirdas Sarkanas

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė dr. Milena Medineckienė komentuodama susidariusią situaciją siūlė nenusigręžti nuo studentų: „Smalsių, motyvuotų, kvalifikuotų ir išsilavinusių specialistų poreikis šiandieniniame pasaulyje tik didės. Kūrybinga ir išsilavinusi darbo jėga yra būtina Lietuvai. Jeigu studentai jausis vertinami dabar, labiau norės likti, kurti ir dirbti Lietuvoje.”

 

LJMS ir LSS kreipdamiesi į Seimo komitetą akcentavo valstybės prisiimtą atsakomybę pastoviai gerinti studentų finansinę padėti, primindami, kad šių metų biudžetas – perteklinis. Sąjungų vadovai visų trijų studijų pakopų studentų skatinimui bendrai prašo 5 mln. EUR per metus.

 

2017 m. spalio 27 d.

Šiandien iš pat ryto apsilankėme Prezidentūroje, derindami Geriausių disertacijų ceremonijos detales. O vakare dviejų posėdžių metu ekspertų vertinimo komisija išrinko du Disertacijų konkurso laimėtojus, kuriuos paskelbsime lapkričio 10 d. Prezidentūroje. Sekite naujienas.

2017 m. rugpjūčio 13 d.

2017 rugpjūčio 10 dieną įvyko I-ojo etapo vertintojų posėdžiai skirti išrinkti disertacijas į II etapo vertinimą. Visi išrinkti laureatai bus apdovanoti rudenį vyksiančioje ceremonijoje Prezidentūroje pačios Ekscelencijos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kur bus paskelbti ir apdovanoti bei patys geriausi po vieną atitinkamai Socialinių ir Humanitarinių (HS) mokslų ir Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio (FTBŽ) mokslų krypčių nugalėtojai. Šiais metais laureatais pripažinti 11 geriausių darbų autorių.


Projektu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

Daugiau informacijos apie konkursą ,,Geriausia disertacija“ galite rasti: http://www.ljms.lt/veikla/disertaciju-konkursas.

LJMS pirmininkė dr. Milena Medineckienė

2017 m. birželio 26 d.

2017.06.25

Vilnius

 Mes, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau - LJMS), atsižvelgdami į esamą Lietuvos mokslo ir studijų būklę, siekdami mokslininko profesijos prestižo kėlimo, tarptautinio pripažinimo ir konkurencingumo, manome kad aukštajam mokslui pokyčiai yra būtini. Todėl iš esmės palaikome aukštojo mokslo reformą, vykdomą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau - ŠMM), ir pritariame jos tikslams bei manome, kad ji turi būti pradėta įgyvendinti nedelsiant. Manome, kad reformos planavimui ir sėkmingam įgyvendinimui yra būtinos šios sąlygos:

  • Vykdant universitetų tinklo optimizavimą turi būti aiški žmogiškųjų išteklių politika, siekiant išvengti neskaidrių sprendimų. Todėl tikimės konkretesnių ir tikslesnių sprendimų iš ŠMM šiuo klausimu. Manome, kad tinkamos priemonės galėtų būti restruktūrizacijos monitoringas, priežiūra ir rezultatų viešinimas. Tai galėtų būti vykdoma organizuojant priežiūros komisijas, turinčias atitinkamus įgaliojimus tokioms veikloms. Panašiai kaip studijų kokybę prižiūri Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) arba mokslo analizę vykdo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).
  • Planuojant ir vykdant reformą turi būti užtikrinti reguliarūs viešai skelbiami ŠMM susitikimai su įvairių visuomenės grupių atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis, skirti aptarti reformos planus, eigą ir terminus.
  • Suprasdami, kad neišvengiamai bus atleista dalis visų amžiaus grupių akademinio personalo, manome, kad atleidžiamiems darbuotojams turi būti užtikrintos socialinės ir finansinės garantijos konkrečiam periodui (pvz., 2 metams) bei sukurtos sąlygos įsiliejimui į darbo rinką pagal kvalifikaciją.

 Mes viliamės, kad skaidrus ir efektyvus reformos įgyvendinimas padės užtikrinti, kad gabūs jaunieji mokslininkai neliktų Lietuvos aukštojo mokslo sistemos užribyje, kaip yra dabar.

 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos vardu

Pirmininkė                                                                         

dr. Milena Medineckienė

 

2017 m. birželio 16 d.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga skelbia geriausių magistro darbų konkursą


Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) jau aštuntus metus iš eilės organizuoja Geriausių magistrų darbų konkursą, kurio metu išrenkami ir apdovanojami geriausi magistrinių darbų autoriai. Neišimtis ir 2017 metai. Norintys dalyvauti konkurse, kviečiami teikti 2017 m. apgintus magistro darbus. Laimėtojai bus pagerbti apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks 2017 m. rudenį.

Kandidatus geriausių magistro baigiamųjų darbų apdovanojimams laimėti gali siūlyti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetų dekanai arba jų įgalioti atstovai, nepriklausomai nuo to, kokioje Lietuvos institucijoje jie buvo apginti. Fakultetai arba institutai gali siūlyti po vieną kiekvienos srities, sutinkantį dalyvauti konkurse, kandidatą, apginusį magistro baigiamąjį darbą 2017 metais.

2017 m. birželio 12 d.

Pasikeitė Ministrės darbotvarkė – ryt numatytu laiku susitikime dalyvauti negalės.
Todėl susitikimo laikas keliamas į penktadienį, 16 d. 13 val.
Atsiprašome už laiko keitimą, kai kurių įvykių negalime numatyti.


Pagarbiai
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Daugiau apie renginį čia.

2017 m. gegužės 31 d.

Apgailestaujame, bet dėl per didelio paraiškų skaičiaus, registracija į LJMS vasarą yra sustabdyta! Su tais, kas spėjo užsiregistruoti iki birželio 7 d., bus susisiekta  ir pranešta ar buvote atrinkti dalyvauti vasaros stovykloje.

2017 m. liepos 19 - 21 dienomis Vilniuje Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) organizuoja vasaros mokyklą 9-12 klasių moksleiviams

Mokykla nekomercinė
- ją organizuoja LJMS nariai savanoriškai tam, kad paskatintų moksleivius domėtis mokslu.

Stovyklos organizuojamos ekskursijos ir pramogos yra Nemokamos.

Vasaros stovyklos metu Tavęs laukia susitikimai su aktyviai dirbančiais įvairių sričių mokslininkais, diskusijos, pažintis su Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutu ir Fizikos fakultetu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto  treniruoklių ir laboratorijų korpusu bei  moderniausia Baltijos šalyse Taikomąja statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija, ekskursija į UAB „Brolis Semiconductors“, Energetikos ir technikos muziejų, LITGRID Elektros sistemos valdymo centrą bei COSMOS Paukščių taką. Taip pat organizuojamos kitos pramogos bei galimybės susipažinti su naujais draugais. Gyvensime Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabutyje.2017 m. gegužės 1 d.

Lithuanian Forum of Young Researchers: Life After PhD

 

The forum will be held on 12 May 2017 at the Faculty of Economics and Management of Aleksandras Stulginskis University (Akademija, Kaunas district).

Lithuanian Forum of Young Researchers (LFYR) is a unique occasion to meet to share your experience and to learn from those who passed the path you are planning to go.

This year Forum will be conducted in English. We expect international participants to be active.

Young researchers, makers, implementers and observers of science policy and sympathized to the scientific community are welcomed to participate actively in the forum of young researchers. The purpose of this year’s forum is to invite young researchers to share their experience and scientific achievements after the PhD, especially on the international level. There is a wish to hear more ideas, experiences, achievements and thoughts with regard to further career and life of scientists. Thus, there is an aim to collect motivating reports relevant to today’s and future’s PhD students as well as graduate students, who are trying to find themselves. Consequently, not an easy question will be raised in the forum: where to go after graduating in PhD?

2017 m. balandžio 30 d.

Gegužės 14 d. 12.00 val. Vilniuje, J.Basanavičiaus g. 6 (Lietuvos mokslininkų sąjungos būstinė), vyks Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narių  Pakartotinis visuotinis susirinkimas. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir kandidatuoti į pirmininko, revizoriaus ir tarybos nario pozicijas!

 

Maloniai prašome į visuotinį susirinkimą registruotis čia:

https://goo.gl/forms/b3EEeQ21MAEnCuTn2

 

2017 m. kovo 27 d.

Mieli sąjungiečiai,

 

Pranešame, kad balandžio 12 d. 16:00 val. Vilniuje, profesoriumas I-220 aud., Ateities g. 20 (Mykolo Romerio Universitete) vyks Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narių Visuotinis susirinkimas.

Maloniai prašome į visuotinį susirinkimą registruotis: https://goo.gl/forms/tCGkuZstaIboK0q42


Kontaktai pasiteiravimui: Milena Medineckienė, tel. 8 67020550, el. pašas milenam@kth.se

*Likus laikui, planuojamas Geriausių disertacijų konkurso darbo grupės susitikimas

 

LJMS Taryba ir Pirmininkė

2017 m. vasario 14 d.
Renginys skirtas apžvelgti ir įvertinti doktorantūros studijų būklę Lietuvoje, ir, kartu, nubrėžti gaires būsimiems ir būtiniems pokyčiams trečiosios pakopos studijų srityje.

Renginio metu bus pristatomi Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atlikto mokslo daktarų karjeros tyrimo rezultatai. Šio tyrimo tikslas - atskleisti trečiosios pakopos absolventų karjeros kelius ir perspektyvas bei įvertinti trečiosios pakopos studijų poveikį absolventų užimtumui ir pajamoms. Tyrimo metu gauti duomenys užpildys iki šio egzistavusį informacinį vakuumą, lydintį trečiosios pakopos absolventų karjeros kelią.

2017 m. vasario 2 d.

Š. m. gegužės 19–21 d. Valmieroje, Latvijoje, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS), bendradarbiaudama su Latvijos Jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJZA) organizuoja mokslo stovyklą–seminarą  Idėjų kalvė 2017“.  Kviečiame registruotis!

Nuoroda: http://www.ljms.lt/veikla/ideju-kalve/ideju-kalve-2017

Renginio tikslas – paskatinti įvairių sričių jaunųjų mokslininkų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Naujienos