Finansinės atskaitomybės dokumentai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Balansas pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis