Pirmininkė, Taryba ir revizorius

Pirmininkė dr. Milena Medineckienė


Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungos (LJMS) pirmininkė, Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS)  vicepirmininkė ir tarybos narė. Du kartus buvo išrinkta LJMS tarybos nare. Mokslo Plėtros Instituto  direktorė. Vilniaus Gedimino technikos universitete apsiginė daktaro laipsnį. Šiuo metu tęsia  mokslininko karjerą ir studijuoja doktorantūrą Karališkajame technikos institute Švedijoje. Yra aktyvi  mokslininkė, dėsto universitete taikomąją matematiką, statybos technologijas ir statybos mechanizavimą.

Revizorius Emilis Urba

Buvęs LJMS Tarybos sekretorius, o dabar - garbės narys ir revizorius, taip pat Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. Fizikas, dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre.

Tarybos narys dr. Andrius Puksas


Teisės mokslo daktaras, teisininkas, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys (nuo 2014 m.),  Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys (nuo 2015 m.). Dirba Mykolo Romerio universitete. Nuo 2011 m. dalyvauja LJMS veiklose, aktyviai vykdo mokslinę ir visuomeninę veiklą.


Tarybos narė Dalia Karlaitė


Ekonomikos mokslo krypties doktorantė ir Mykolo Romerio universiteto Doktorantų draugijos pirmininkė. Vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklas, bei prisideda prie nacionalinių ir tarptautinių  mokslo renginių organizavimo. Kvalifikaciją kelia Lietuvoje ir užsienyje.

Tarybos narys Darius Laurinavičius

Baigė Kauno technologijos universiteto taikomosios fizikos bakalauro ir termoinžinerijos magistro  studijas. Šiuo metu dirba Lietuvos energetikos institute branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje  jaunesniuoju mokslo darbuotoju.  Ilgametis LJMS narys. Aktyviai dalyvauja mokslinėje ir  visuomeninėje veikloje.


Tarybos narys Giedrius Gecevičius

Lietuvos energetikos instituto (LEI) - energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties doktorantas,  inžinierius, LEI Jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkas, daugelio renginių organizatorius.  Pagrindinė mokslinė tyrimo kryptis - atsinaujinanti energetika. Jis taip pat domisi mokslo  populiarinimu, studijų kokybės užtikrinimu bei visuomenės švietimu energetikos sektoriuje.

Tarybos narys Augustinas Rotomskis


Dirba “Talentų karta” projektų vadovu. Jis aktyviai dirba moksliniais tyrimais pagrįstu darbuotojų ir  komandų vertinimų srityje.  Mokslas jam suteikia didžiausią galimybę suprasti gyvenimo grožį,  eleganciją ir gelmę. Dėl šių priežasčių nuolat siekia kelti savo kompetenciją mokslinių tyrimų srityje ir  įgalinti kitus kartu džiaugtis mokslo atradimais.


Tarybos narė Aistė Pupininkaitė


Kauno technologijos universiteto Medijų filosofijos magistrė. Mokslinis interesas - tyrimai, susiję su  medijų (informacijos ir komunikacijos) technologijų įtaka tradiciniams dvasinės kultūros reiškiniams.  Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. LJMS narė nuo 2010 metų.