Pirmininkė, vicepirmininkai, revizorius ir taryba 2017


Pirmininkė dr. Milena Medineckienė

Trečiai kadencijai perrinkta Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungos (LJMS) pirmininkė, Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) pirmoji vicepirmininkė ir tarybos narė. Du kartus buvo išrinkta LJMS tarybos nare. Vilniaus Gedimino technikos universitete apsigynė daktaro laipsnį. Bei neseniai apsigynė antrą daktaro laipsnį Karališkajame technikos institute Švedijoje.

 

Vicepirmininkas, Tarybos narys Andrius Puzas

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto absolventas, Fizikos fakulteto Alumni draugijos narys ir pirmininkas (2013-2014 m.). Domisi ir aktyviai dalyvauja vykstant aukštojo mokslo reformai siekiant išlaikyti bei sukurti palankias sąlygas jauniesiems mokslininkams kurti Lietuvoje.

 

Vicepirmininkė, Tarybos narė Dovilė Kurpytė

Baigė elektronikos inžinerijos (VGTU) ir vadybos ir verslo administravimo (VU) bakalauro ir informatikos inžinerijos (VGTU) magistro studijas. Šiuo metu yra elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantė.  Aktyviai dalyvauja mokslo veikloje, vykdo pedagoginę veiklą, vadovauja ir organizuoja įvairius renginius, dalyvauja visuomeninėje veikloje, skatina mokslo populiarinimą. IEEE Lietuvos skyriaus Jaunųjų Profesionalų pirmininkė. LJMS geriausių disertacijų ir geriausių magistro darbų konkursų koordinatorė.

 

Revizorius Emilis Urba


Buvęs LJMS Tarybos sekretorius, o dabar - garbės narys ir revizorius, taip pat Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. Fizikas, dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre.


Tarybos narė Dalia Karlaitė

Ekonomikos mokslo krypties doktorantė, 2011 m. spalio mėn. - 2016 m. sausio mėn. – Mykolo Romerio universiteto Doktorantų draugijos pirmininkė. Vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklas, dėsto Vilniaus kolegijoje. Organizuoja nacionalinius ir tarptautinius mokslo renginius, kvalifikaciją kelia Lietuvoje ir užsienyje. LJMS Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumo koordinatorė. 

 

Tarybos narys Darius Laurinavičius

Baigė Kauno technologijos universiteto taikomosios fizikos bakalauro ir termoinžinerijos magistro  studijas. Šiuo metu dirba Lietuvos energetikos institute branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje  jaunesniuoju mokslo darbuotoju.  Ilgametis LJMS narys. Aktyviai dalyvauja mokslinėje ir  visuomeninėje veikloje.


Tarybos narys Mantas Lipnickas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto informacinių technologijų magistras. Aktyviai domisi informacinėmis technologijomis. Organizuoja įvairius renginius, dalyvauja visuomeninėje veikloje. LJMS geriausių disertacijų ir geriausių magistro darbų konkursų koordinatorius.

 

Tarybos narė Salomėja Lukaitė

Baigusi Lietuvos edukologijos universiteto geografijos bakalaurą ir įgijusi mokytojo ir turizmo vadybininkės kvalifikaciją ir fizinės geografijos magistrą. Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir plėtros prorektoriaus padėjėja. Aktyviai veikia mokslo populiarinimo veikloje („Mokslo sriuba“).