Pirmininkė, revizorius ir taryba 2016

Pirmininkė dr. Milena Medineckienė

Antrai kadencijai perrinkta Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungos (LJMS) pirmininkė, Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) pirmoji vicepirmininkė ir tarybos narė. Du kartus buvo išrinkta LJMS tarybos nare. Mokslo Plėtros Instituto direktorė. Vilniaus Gedimino technikos universitete apsigynė daktaro laipsnį. Šiuo metu tęsia  mokslininko karjerą ir studijuoja doktorantūrą Karališkajame technikos institute Švedijoje. Yra aktyvi  mokslininkė, dėsto universitete taikomąją matematiką, statybos technologijas ir statybos mechanizavimą.

 

Revizorius Aidis Stukas

Medijų filosofijos magistras, besidomintis mokslo sociologija. Ilgametis LJMS narys, į Tarybą išrinktas tris kartus. Aktyvus Eurodoc narys.

 

Tarybos narė Aušra Balsytė

Vytauto Didžiojo universiteto biologijos bakalauro studentė. Mokslinės organizacijos AJMD „Modusas“ prezidentė, „Biomedicinos mokslų studijos“ projekto koordinatorė. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, skatina mokslo populiarinimą. Šiuo metu savo žinias gilina bei ruošia baigiamąjį bakalauro darbą LSMU MA virškinimo sistemos tyrimų institute, chirurginės gastroenterologijos laboratorijoje.

 

Tarybos narė Julija Baniukevič

Buvusi LJMS pirmininkė (2014-2015 m.). VU fizinių mokslų chemijos srities doktorantė. Domisi mokslu plačiąja prasme, o nanotechnologijoms skiria daugiausiai dėmesio ne tik laboratorijoje, bet ir už jos ribų. Aktyviai dalyvauja mokslo veikloje, vykdo pedagoginę veiklą, vadovauja ir organizuoja įvairius renginius. LJMS ir EURODOC'e aktyviai veikia nuo 2011 m. Šiais metais buvo išrinkta EURODOC'o viceprezidente.

 

Tarybos narė Dalia Karlaitė

Ekonomikos mokslo krypties doktorantė, 2011 m. spalio mėn. - 2016 m. sausio mėn. – Mykolo Romerio universiteto Doktorantų draugijos pirmininkė. Vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklas, dėsto Vilniaus kolegijoje bei Kazimiero Simonavičiaus universitete. Organizuoja nacionalinius ir tarptautinius mokslo renginius, kvalifikaciją kelia Lietuvoje ir užsienyje.

 

Tarybos narė Dovilė Kurpytė

Baigė elektronikos inžinerijos (VGTU) ir vadybos ir verslo administravimo (VU) bakalauro ir informatikos inžinerijos (VGTU) magistro studijas. Šiuo metu yra elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktarantė.  Aktyviai dalyvauja mokslo veikloje, vykdo pedagoginę veiklą, vadovauja ir organizuoja įvairius renginius, dalyvauja visuomeninėje veikloje, skatina mokslo populiarinimą. LJMS geriausių disertacijų konkurso koordinatorė.

 

Tarybos narys Darius Laurinavičius

Baigė Kauno technologijos universiteto taikomosios fizikos bakalauro ir termoinžinerijos magistro  studijas. Šiuo metu dirba Lietuvos energetikos institute branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje  jaunesniuoju mokslo darbuotoju.  Ilgametis LJMS narys. Aktyviai dalyvauja mokslinėje ir  visuomeninėje veikloje.

 

Tarybos narė Salomėja Lukaitė

Baigusi Lietuvos edukologijos universiteto geografijos bakalaurą ir įgijusi mokytojo ir turizmo vadybininkės kvalifikaciją ir fizinės geografijos magistrą. Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir plėtros prorektoriaus padėjėja. Aktyviai veikia mokslo populiarinimo veikloje („Mokslo sriuba“).

 

Tarybos narys dr. Andrius Puksas

Teisės mokslo daktaras, teisininkas, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys (nuo 2014 m.), Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys (nuo 2015 m.). Dirba Mykolo Romerio universitete. Nuo 2011 m. dalyvauja LJMS veiklose, aktyviai vykdo mokslinę ir visuomeninę veiklą.

 

Tarybos narys dr. Vytautas Valatka

Į LJMS veiklą įsitraukė matydamas būtinybę aktyviau spręsti doktorantūros nuostatų atnaujinimo, podoktorantūros stažuočių sąlygų nustatymo klausimus. Lietuvos visuomenės socialinės ekonominės segregacijos tyrimų, remiantis detaliais Visuotinių surašymų duomenimis, pradininkas. Straipsnio Annals of the Association of American Geographers ir Routledge leidyklos knygos skyriaus bendraautorius. Disertacijos "Rezidencinė diferenciacija Lietuvoje posovietmečiu" autorius.  Dirba  mokslo ir inovacijų sričių duomenų analitiku MOSTA.